OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

Náhradní plnění

Podle zákona o zaměstnanosti §81 zákona č. 435/2004 Sb musí každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením, a to ve výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Této povinnosti lze dostát i alternativními způsoby:

a)      musí zaplatit finanční odvod do státního rozpočtu (to je nejméně výhodný způsob)

b)      může odebírat zboží nebo služby od někoho, kdo zaměstnává více než 50 % pracovníků se zdravotním postižením.

Naše společnost uzavřela s Úřadem práce ČR Dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce č. CBA-UZ-45/2018. Vzhledem k tomu, že jsme splnili podmínky definované ustanovením §78 odst. 2 a 3 Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., jsme tedy oprávněni dodávat veškeré zboží a úklidové služby v režimu náhradního plnění.

Pokud jste zaměstnavatelem s minimálně 25 zaměstnanci a nezaměstnáváte požadovaný počet osob se zdravotním postižením, nabízíme Vám dodávky zboží a služeb jako náhradní plnění ve výši dle Vašeho požadavku – na základě uzavřené smlouvy na příslušný rok.    

Údaje o náhradním plnění vložíme do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí  - v souladu se zákonem č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.

Tato evidence bude zejména obsahovat:

- identifikační údaje dodavatele a odběratele

- cenu dodaných výrobků a služeb

- číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků a služeb

 

Naše společnost poskytuje náhradní plnění:

a) zákazníkům s opakujícími se nákupy zboží (stálým zákazníkům)

b) zákazníkům s uzavřenou Smlouvou o zabezpečení úklidových služeb

Podmínkou je uzavření Smlouvy o zajištění náhradního plnění v požadovaném a námi odsouhlaseném a závazném objemu (bez DPH). Poplatek za rezervaci v systému náhradního plnění je:

a) za nákupy zboží ve výši 3 %, 2 % a nejméně 1 %. Jeho výše závisí na podmínkách uzavřené Dohody o rámcových podmínkách dodávek zboží.

b) za smluvní zajištění úklidových služeb v jednotné výši 1 %

Základem při poskytování náhradního plnění naší společností je, že cena za objednané zboží není navyšována.