OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

SAVO univerzální dezinfekční sprej 500 ml

SAVO univerzální dezinfekční sprej 500 ml
Akce
- 20%

65,82 Kč

54,40 Kč bez DPH

původně 82,28 Kč

Kód SAV-226
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Savo univerzální dezinfekční sprej, 500 ml

Savo univerzální dezinfekční a čisticí sprej
Odstraňuje nejrůznější skvrny v domácnosti a spolehlivě likviduje bakterie, plísně a viry.


Použití:

Nastříkejte na čištěný povrch, nechte působit a setřete vlhkým hadříkem. Horké povrchy nechte před použitím přípravku vychladnout.
Pro odstranění bakterií a plísní nechte působit 15 minut, pro likvidaci virů nechte působit 60 minut. Předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minutách pitnou vodou.
Pokud přípravek nepoužíváte, otočte trysku do polohy stop/off. Po použití na chrom nebo pokovené povrchy ihned opláchněte.
Nepoužívejte na dřevo, hliník, linoleum, koberce, textilie a poškrábané povrchy.


Nebezpečí:

Savo univerzální dezinfekční sprej. Nebezpečí. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.
Obsahuje: Sulfonové kyseliny, C14-17-sek. alkan, sodné soli.


Složení:

Dezinfekční látka: chlornan sodný 0,52 g/100 g, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi chlóru (chlornan sodný), Parfum, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone